SUUNNITTELU

Katu-urheilupuistojen rakentaminen on hyvin spesifinen ala, jossa kaikki alkaasuunnitteluratkaisusta. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun suunnittelussa ovat mukana urheilulajeja käytännön kautta tuntevat ammattilaiset. On tärkeää, että kenttien suunnitteluratkaisut on harkittu niin, että puiston elementit ovat suhteessa korkeuksiin, säteisiin ja etäisyyksiin. Mielestämme puistojen kokonaisratkaisujen on tarjottava haasteita kaikille katu-urheilulajeille ja harrastusasteille.Olemme vakuuttuneita siitä, että katu-urheilupuistojen suunnittelun ja projektoinnin on kuljettava käsi kädessä. On tärkeää, että luonnostelijalla ja suunnittelijalla on yhteinen käsitys valmiista suunnitteluratkaisusta. Ihannetapauksessa luonnoksen valmistuminen ja suunnittelu voisivat tapahtua keskinäisessä yhteistyössä tai saman henkilön toteuttamana. Ainoastaan niin pystytään tyydyttämään tilaajan edun mukaiset tarpeet sekä harrastajan odotukset parhaalla mahdollisella tavalla.Gruuvirampsin tiimillä on pitkäaikainen kokemus katu-urheilulajien harrastamisesta. Meillä on käytännön tietoa suunnitteluratkaisujen laatimisesta sekä projektoinnista. Lisäksi meillä on taidot tehokkaiden insinööriteknisten ratkaisujen luomiseen. Olemme suunnitelleet,projektoineet ja rakentaneet useita Viron suurimpia betonista ja vanerista valmistettuja katuurheilupuistoja.Laadimme luonnoksia, esiprojekteja ja perusprojekteja. Valvomme työssämme tarkasti, ettävalmiit puistot täyttävät voimassa olevat turvallisuusstandardit.

  • luonnoksia
  • esiprojekteja
  • perusprojekteja

Laadimme luonnoksia, esiprojekteja ja perusprojekteja. Valvomme työssämme tarkasti, että valmiit puistot täyttävät voimassa olevat turvallisuusstandardit.Katu-urheilupuistojen rakentaminen on hyvin spesifinen ala, jossa kaikki alkaasuunnitteluratkaisusta. Parhaat ratkaisut syntyvät, kun suunnittelussa ovat mukana urheilulajeja käytännön kautta tuntevat ammattilaiset. On tärkeää, että kenttien suunnitteluratkaisut on harkittu niin, että puiston elementit ovat suhteessa korkeuksiin, säteisiin ja etäisyyksiin. Mielestämme puistojen kokonaisratkaisujen on tarjottava haasteita kaikille katu-urheilulajeille ja harrastusasteille.Olemme vakuuttuneita siitä, että katu-urheilupuistojen suunnittelun ja projektoinnin on kuljettava käsi kädessä. On tärkeää, että luonnostelijalla ja suunnittelijalla on yhteinen käsitys valmiista suunnitteluratkaisusta. Ihannetapauksessa luonnoksen valmistuminen ja suunnittelu voisivat tapahtua keskinäisessä yhteistyössä tai saman henkilön toteuttamana. Ainoastaan niin pystytään tyydyttämään tilaajan edun mukaiset tarpeet sekä harrastajan odotukset parhaalla mahdollisella tavalla.Gruuvirampsin tiimillä on pitkäaikainen kokemus katu-urheilulajien harrastamisesta. Meillä on käytännön tietoa suunnitteluratkaisujen laatimisesta sekä projektoinnista. Lisäksi meillä on taidot tehokkaiden insinööriteknisten ratkaisujen luomiseen. Olemme suunnitelleet, projektoineet ja rakentaneet useita Viron suurimpia betonista ja vanerista valmistettuja katuurheilupuistoja.